اخبار ما

گزارشی از آیین افتتاح دفتر تحقیق و توسعه شرکت همگام صنعت در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران
گزارشی از آیین افتتاح دفتر تحقیق و توسعه شرکت همگام صنعت در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران
با عنایت به برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان انجام شده در شرکت همگام صنعت طی سالهای اخیر که در جهت تولید تجهیزات صنایع نفت و پتروشیمی مبتنی بر...

ادامه مطلب

گزارشی از بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف از شرکت همگام صنعت ایستا اهواز
گزارشی از بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف از شرکت همگام صنعت ایستا اهواز
گزارشی از بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه شریف از شرکت همگام صنعت: روز دوشنبه 25 شهریور 1398 شرکت همگام صنعت در راستای تحقق بخشی از  برنامه خود در...

ادامه مطلب

گزارشی از حضور شرکت همگام صنعت در نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید
گزارشی از حضور شرکت همگام صنعت در نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید
گزارشی از حضور شرکت همگام صنعت در نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید : شرکت همگام صنعت به دعوت سازمان محترم گسترش و نوسازی صنایع ایران...

ادامه مطلب