سانتریفیوژ دکانتر

سانتریفیوژ دکانتر

شرکت همگام صنعت با استفاده از نیروهای متخصص و بکارگیری بروزترین تکنولوژی های مربوط، موفق به ساخت و بومیسازی تجهیزات پیچیده مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گردیده است. در سال های اخیر، این شرکت در راستای دستیابی به اهداف بلند خود و ساخت پیچیده ترین تجهیزات مورد نیاز صنعت کشور، اقدام به ساخت و بومی سازی تجهیز سانتریفیوژ دکانتر کرده است. سانتریفیوژ دکانترهای ساخت این شرکت هم اکنون در شرکت های صنایع حفاری و پتروشیمی با عملکرد مطلوب در حال بهره برداری می باشند.
در زیر مشخصات تعدادی از سانتریفیوژ دکانتر های تولیدی این شرکت آورده شده است:

سانتریفیوژ دکانتر شرکت پتروشیمی شهید تند گویان واحد CF

کاربرد جداسازی ذرات جامد از دوغاب
سرعت زاویه ای محفظه(Bowl)  3250 rpm
اختلاف سرعت 27rpm
قطر محفظه(Bowl)  450mm
طول محفظه(Bowl)  1910mm
جنس محفظه(Bowl)  AISI 316L
ابعاد کلی دکانتر 4579 (mm) Length*1110(mm) Width*1271(mm) Height
وزن دکانتر 3800 kg

سانتریفیوژ دکانتر پتروشیمی شهید تند گویان واحد PTA2

کاربرد جداسازی ذرات جامد از دوغاب
سرعت زاویه ای محفظه(Bowl)  1708 rpm
اختلاف سرعت 27rpm
قطر محفظه(Bowl)  737mm
طول محفظه(Bowl)  2083mm
جنس محفظه(Bowl)  SUS304L

سانتریفیوژ دکانتر شرکت ملی حفاری

کاربرد جداسازی ذرات گل حفاری
سرعت زاویه ای محفظه(Bowl)  2000 rpm
قطر محفظه(Bowl)  472mm
طول محفظه(Bowl)  1715mm
جنس محفظه(Bowl)  Duplex A890
ابعاد کلی دکانتر 3946 (mm) Length * 1215(mm) Width * 2020(mm) Height
وزن دکانتر 5775.6 kg