خدمات مهندسی

علاوه بر ساخت پمپ های سانتریفیوژ، کمپرسور و سانتریفیوژ دکانتر و همچنین ساخت و تامین قطعات این تجهیزات به صورت جداگانه، این شرکت خدمات مهندسی شامل طراحی قطعات، کنترل کیفی و انجام مشاوره در ساخت قطعات را به مشتریان خود ارائه می دهد.