ساخت انواع قطعات

شرکت همگام صنعت با توجه به دارا بودن قابليت ها و توانمندي ها در زمینه مهندسی معکوس و طراحی قطعات، این امکان را دارد که بر اساس نیاز مشتریان خود در حوزه تجهیزات سانتریفیوژ دکانتر، انواع پمپ سانتریفیوژ و کمپرسور، اقدام به طراحی و ساخت قطعات با بهترین کیفیت و در حداقل زمان ممکن نماید. همچنین در مواردی که مشتریان درخواست های متفرقه در خصوص سایر قطعات داشته باشند با بررسی حجم درخواست، خدمات تامین و ساخت آن ها را نیز به ایشان ارائه خواهد کرد.