نصب و راه اندازی

با توجه به حساسیت مرحله نصب و راه اندازی تجهیزات سانتریفیوژ دکانتر و پمپ های سانتریفیوژ ، شرکت همگام صنعت با استفاده از متخصصان کارآزموده خود اقدام به راه اندازی تجهیزات مذکور در سایت مشتریان خود میکند.