طراحی مهندسی

طراحی، یکی از پیچیده‌ترین و درعین‌ حال مهمترین فعالیت خلاقه بشر است که نیازمند توانایی و دانش مختص به خود، بخصوص در دنیای مهندسی است. شرکت همگام صنعت ایستا اهواز مفتخر است که با بکارگیری از متخصصین کارآزموده صنعت و دانش آموختگان مجرب دانشگاه‌های کشور به دانش فنی طراحی صفر تا صد سانتریفیوژ دکانتر، به منظور طراحی دکانتر براساس سفارش کارفرما و شرایط کارکردی دستگاه دست یابد. بخش‌های اصلی طراحی دکانتر شامل طراحی مکانیکی و طراحی فرآیندی می‌باشند. طراحی مکانیکی به دو بخش طراحی استاتیکی بر مبنای تحلیل تنش-کرنش و طراحی دینامیکی بر مبنای تحلیل‌های روتوردینامیکی و ارتعاشات تقسیم می‌شود. طراحی فرآیندی نیز به طراحی فرآیندی بر مبنای محاسبات استاندارد روز دنیا و تحلیل نهایی فرآیند با CFD تقسیم می‌گردد.

 

 

 

News Forex
gogoanime