نحوه ارسال درخواست خدمات مهندسی،ساخت و یا تامین تجهیزات

بمنظور ارسال درخواست‌های مهندسی خود در خصوص خدمات فنی و مهندسی، درخواست ساخت و یا تأمین تجهیزات می‌توانید استعلام خود را به آدرس ایمیل این شرکت

 به نشانی info@hamgamsanat.ir ارسال فرمایید.

لازم به ذکر است تقاضاهای شما در اولین فرصت و در بازه زمانی کوتاه توسط همکاران ما بررسی و خدمتتان اعلام خواهد شد.