خدمات پس از فروش (after- sales- services) 

خدمات پس از فروش (after - sales - services) در شرکت همگام صنعت عبارت‌است از تعهدی که این سازمان برای پاسخگویی به نیاز مشتریان خود به منظور پشتیبانی در دوره زمانی پس از تحویل و گارانتی کالا ارائه می‌نماید . هدف از ایجاد واحد خدمات پس از فروش این شرکت کسب رضایت مندی مشتریان و کارفرمایان محترم از محصولات و خدمات این سازمان می‌باشد .

بطور کلی خدمات پس از فروش شرکت دانش بنیان همگام صنعت در قالب : 

1.ـ آموزش 

2. پشتیبانی 

3. خدمات فنی 

به کار فرمایان محترم ارائه می‌گردد. 

ما در شرکت همگام صنعت ایستا اهواز معتقدیم خدمات پس از فروش در رضایت مشتری و حفظ همکاری موثر بوده و در کنار جلب رضایت مشتریان محترم ، این مهم موجب افزایش ارزش سازمانی این برند نیز خواهد بود