فرآیند همکاری و ارسال تقاضا 

شرکت دانش بنیان همگام صنعت آمادگی دارد در پروژه ها و درخواست های کارفرمایان محترم ضمن بررسی و ارائه راهکارهای فنی و مهندسی در حوزه طراحی ، ساخت و بازسازی انواع تجهیزات صنایع نفت و پتروشیمی همکاری نماید .

صنایع مذکور می توانند درخواست های خود را از طریق پست الکترونیک به ایمیل این شرکت به آدرس info@hamgamsanat.ir ارسال نمایند.