سایر محصولات همگام صنعت 

شرکت همگام صنعت ایستا اهواز با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در حوزه طراحی و ساخت انواع تجهیزات دوار صنایع

پتروشیمی و نفت و بکارگیری سرمایه انسانی متخصص آمادگی ارائه خدمات مهندسی،ساخت و تامین انواع تجهیزات دوار

صنایع پتروشیمی از قبیل کمپرسور،بلور،میکسر و... به شرکت‌های پتروشیمی فعال در کشور دارا می‌باشد.

 

News Forex
gogoanime