پمپ سانتریفیوژ

بر اساس طبقه بندی استاندارد API 610پمپ های OH و VSنوع کوپلینگ و جهت قرار گیری (افقی و یاعمودی)توان پمپ ها تا (500hp) 375 kw 

پمپ سانتریفیوژ

پمپ سانتریفیوژ های تولیدی شرکت همگام صنعت ایستا اهواز ، از نوع سانتریفیوژ می باشند. بر اساس طبقه بندی استاندارد API 610، این پمپ ها در مجموعه پمپ های OH و VS قرار میگیرند. پمپ های OH از نوع overhung هستند که براساس نوع کوپلینگ و جهت قرار گیری (افقی و یاعمودی) و نحوه نصب در شش دسته طبقه بندی می شوند. محدوده توان این پمپ ها تا (500hp) 375 kw  می‌باشد .

پمپ های افقی Overhung به دو صورت Foot Mounted و Centerline Mounted هستند.

پمپ های VS اندازه و حجمی بسیار کمتر از پمپ های افقی اشغال می کنند. مورد استفاده این پمپ ها در انتقال سیال از کف مخازن است، جایی که پمپ های افقی کاربردی ندارند.

پمپ سانتریفیوژ

دسته بندی :

مصارف :

مواد تشکیل دهنده :