شرکت همگام صنعت ایستا اهواز در راستای حفظ و ارتقای سطح سلامت کارکنان و کاهش میزان خطرات شغلی با اهداف زیر فعالیت می‌نماید :

  • ارتقاء و حفظ بالاترین درجه سلامت جسمی شاغلین کلیه واحدها، پيشگيری از خطرات ناشی از شرایط کار و کنترل ريسک‌های بهداشتی در محيط کار.
  • افزایش بهره‌ وری از طریق حذف یا به حداقل رساندن عوامل زیان‌آور بهداشتی محیط کار
  • پیشگیری از بروز بیماری‌هاي شغلی در محيط کار از طريق انجام معاينات طب صنعتی