اهداف استراتژیک شرکت همگام صنعت

ارائه سیستم‌های فنی یعنی دکانتر، گیربکس‌های خورشیدی و پمپ‌های سانتریفیوژ مطمئن، بادوام و به‌موقع با هدف پر‌بازده و ایمنسازی فرایندهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نگهداری و تعمیر انواع دکانترها، گیربکس‌های خورشیدی و پمپ‌های سانتریفیوژ با هدف حاضر به کار نگهداشتن خطوط تولیدی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.

 

News Forex
gogoanime