اهداف استراتژیک شرکت دانش‌بنیان همگام صنعت

تولید سانتریفیوژدکانتر، گیربکس‌های خورشیدی، پمپ های کولینگ تاور و پمپ‌های سانتریفیوژ مطمئن، بادوام و تحویل به‌موقع با هدف پر‌بازده و ایمنسازی فرایندهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نگهداری و تعمیر انواع سانتریفیوژدکانتر، گیربکس‌های خورشیدی و پمپ‌های سانتریفیوژ با هدف حاضر به کار نگهداشتن خطوط تولیدی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.