منشور اخلاقی شرکت دانش‌‌بنیان همگام صنعت

ما سرمایه های انسانی همگام صنعت بر باورها و ارزش‌های زیر هم‌پیمان و متعهد می‌باشیم و تلاش می‌کنیم تا خود را با آنان سازگارتر کنیم.

  1. مشتریان همگام صنعت، برای ما قابل احترام می‌باشند و در مسیر خلق محصولاتی، با کیفیت، ایمن، اثربخش و به موقع برای آنان تلاش خواهیم نمود.  
  2. رعایت ادب و نزاکت در برخورد با مشتریان را سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم و به تفاوت‌های فرهنگی و سلیقه‌های آنان احترام می‌گذاریم.
  3. جهت ترویج صداقت، احترام متقابل، اعتماد‌سازی، مسئولیت‌پذیری در مقابل منابع شرکت همگام صنعت، اهتمام خواهیم داشت.
  4. در مسیر انجام به موقع فعالیت‌های کاری، صحت و دقت آن‌ها تلاش خواهیم نمود و همچنین فعالیت‌های کاری را تا حصول نتیجه و اثربخشی آن پیگیری خواهیم نمود و فیدبک‌های لازم را به متولیان مرتبط خواهیم داد. 
  5. برای تعامل بیشتر واحدها به‌منظور پیشبرد کارها، برای حیطه وظایف خود مرزی نمی‌شناسیم و با ادب و احترام با همکاران، پرهیز از حواشی و متمرکز بر بهبود فعالیت‌های خود عمل کرده و بدون مقصر قلمداد کردن واحد یا شخصی بر رشد و توسعه خانواده بزرگ همگام صنعت متمرکز خواهیم بود.
  6. قواعد و الزامات سازمانی همگام صنعت را برای خود مفید می‌دانیم و درجهت رعایت آن‌ها خودمان را متعهد می‌دانیم، و چنانچه جایی این قواعد را مغایر با ارزش‌ها و اهداف و مقاصد همگام صنعت دیدیم، بیشتر بررسی و فکر می‌کنیم و به‌طور دلسوزانه و محترمانه پیشنهاد خودمان را در جهت بهبود قواعد سازمانی ارائه خواهیم نمود.
  7. برای احساس مفید‌بودن، پرانرژی بودن، یادگیرنده بودن، به‌دور از حاشیه بودن، مؤدب و آراسته بودن به‌طور خودکار و با انگیزه درونی فکر و عمل خواهیم نمود.
  8. از اختیارات و منابع در اختیار سازمان، در جهت اهداف و منافع همگام صنعت استفاده خواهیم نمود.
  9. در مسیر حفاظت از منابع همگام، کاهش دوباره‌کاری‌ها، ساده‌سازی، استاندارد و مستند کردن فعالیت‌ها، کاهش گفتگوهای بیهوده و غیر مفید بین پرسنلی و کاهش هزینه‌های غیر ضروری اهتمام خواهیم داشت.