مأموریت شرکت دانش‌بنیان همگام صنعت

طراحی و تولید انواع دکانترها، پمپ‌ها و گیربکس‌های خورشیدی مورد نیاز صنایع نفت و پتروشیمی