تأمین کالا

شرکت همگام صنعت در راستای فراهم آوردن بستر تامین مواد اولیه مورد استفاده خود و همچنین تامین تجهیزات دوار پیشرفته مورد استفاده در صنایع پتروشیمی در دهه گذشته فعالیت‌های متعددی را در کارنامه خود دارا بوده است. تهیه منابع خارج از کشور، ممکن است یک فرآیند همراه با ریسک باشد که این شرکت با انتخاب محصول یا کالای وارداتی، شناسایی کشورهای خاص، یافتن تامین کننده‌ها، انتخاب تامین کننده مناسب و از همه مهمتر راستی آزمایی و اعتبار سنجی منابع مذکور نسبت به نهایی سازی قراردادهای خود با منابع معتبر اروپایی اقدام نموده است.
شرکت همگام صنعت با تکیه بر سوابق متعدد خود در حوزه ساخت تجهیزات دوار، ضمن غلبه بر محدودیت‌ها همواره تلاش نموده با تسلط بر قوانین بین الملل، توانایی خود را جهت به حداقل رساندن ریسک و کوتاه کردن زمان در تهیه منابع و خرید خارجی حفظ و ارتقا نماید.