پمپ‌های کولینگ تاور

پمپ‌ کولینگ تاور پمپ های کولینگ تاور، مأموریت دارد که آب خنک شده ...

پمپ سانتریفیوژ

بر اساس طبقه بندی استاندارد API 610پمپ های OH و VSنوع کوپلینگ و جهت قر...

گیربکس

شرکت دانش بنیان همگام صنعت ایستا با توجه به فعالیت ها و خدمات متعدد در...

سانتریفیوژ دکانتر

اصول کار سانتریفیوژ دکانتر بر اساس عمل ته نشینی است. فرایندی که منجر ب...