سانتریفیوژ دکانتر

اصول کار سانتریفیوژ دکانتر بر اساس عمل ته نشینی است. فرایندی که منجر به جدایش ذرات جامد معلق با استفاده از خاصیت چگال تر بودن نسبت به فاز مایعی است که در آن معلق هستند. اگر اختلاف چگالی زیاد باشد این امکان وجود دارد که عمل ته نشینی در یک مدت زمان معقول و کاربردی انجام شود.

اصول کار سانتریفیوژ دکانتر بر اساس عمل ته نشینی است. فرایندی که منجر به جدایش ذرات جامد معلق با استفاده از خاصیت چگال تر بودن نسبت به فاز مایعی است که در آن معلق هستند. اگر اختلاف چگالی زیاد باشد این امکان وجود دارد که عمل ته نشینی در یک مدت زمان معقول و کاربردی انجام شود. اما اگر اختلاف چگالی کم باشد و یا ابعاد ذرات بسیار کوچک باشد، زمان ته نشینی طولانی می شود. در این حالت نیروی جدایش می بایست با نیروی دیگری به نام گریز از مرکز همراه شود.

انواع مختلف سیستم ته نشینی فاز جامد به وسیله نیروی گریز از مرکز سانتریفیوژ دکانتر:
نیروی گریز از مرکز می تواند توسط خاصیت جریان چرخشی دوغاب و یا بوسیله یک سیستم چرخشی مکانیکی ایجاد شود.

انواع مختلفی از سیستم ته نشینی فاز جامد به وسیله نیروی گریز از مرکز وجود دارد که به شرح زیر می باشند:

  • سانتریفیوژ نوع محفظه تیوبی: عموما برای جداسازی فاز مایع/مایع مورد استفاده قرار می گیرد.
  • سانتریفیوژ نوع سبد نفوذ ناپذیر: عموما برای جداسازی فاز جامد/مایع مورد استفاده قرار می گیرد.
  • سانتریفیوژ نوع دیسکی: برای جدا سازی فاز مایع/مایع (مثل خامه از شیر)، اما ارتقاء داده شده برای جداسازی جامدات به صورت پیوسته

مشخصه خاص دکانتر در میان طیفی از سانتریفیوژ ها، توانایی حذف کردن جامدات جدا شده از جریان ورودی به صورت مداوم و بدون وقفه است. این فرایند بدون نیاز به مراقبتی ویژه، بدون توقف برای هفته ها و یا حتی ماه ها قابل انجام است.
در زیر مقایسه ای میان دکانتر و دیگر سیستم های ته نشینی فاز جامد آورده شده است:

  • در مقایسه با جدایش گرانشی (ته نشینی جامد به مرور زمان و بر اثر نیروی طبیعی گرانش زمین): دکانتر می تواند جدایش هایی را انجام دهد که از لحاظ زمانی و اقتصادی غیر قابل انجام هستند.
  • در مقایسه با جدایش هیدروسایکلونی(جدایش به روش سیستم چرخش مایع در مخروط): دکانتر ظرفیتی به مراتب بالاتر دارد و می تواند مقدار خیلی بیشتری دوغاب را جداسازی و یا تغلیظ کند.
  • در مقایسه با سانتریفیوژ نوع محفظه تیوبی: دکانتر ظرفیت بیشتری دارد و به صورت مداوم عملیات را انجام می دهد.
  • در مقایسه با سانتریفیوژ نوع سبد نفوذ ناپذیر: دکانتر عملیات را به صورت مداوم انجام می دهد و جامد حاصل شده از فرایند خشک تر است.
  • در مقایسه با سانتریفیوژ نوع دیسکی: دکانتر عملیات را به صورت مداوم انجام می دهد و جامد حاصل شده از فرایند خشک تر است. البته در مقایسه با سانتریفیوژ نوع دیسکی، امکان دارد مایع حاصل از دکانتر از خلوص کمتری برخوردار باشد.
  • به علاوه، دکانتر در مقایسه با دیگر انواع جداکننده های فیلتری مانند دستگاه فیلتر پرس راندمان بالاتری دارد.

سانتریفیوژ دکانتر

دسته بندی :

مصارف :

مواد تشکیل دهنده :

News Forex
gogoanime