مسئولیت اجتماعی
محیط زیست ، جلوه ای است از پهن دشت بزرگ جهان آفرینش که خداوند سبحان آن را با قدرت شگرف و لایزال خود ساخته و پرداخته است که با توجه به رویارویی بشر امروزی با چالش‌های متعدد محیط زیستی از جمله آلودگی منابع آب، خاک و هوا و اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری ...
یکشنبه، 09 بهمن 1401 - 09:31
تقدیرنامه کمیته امداد امام خمینی استان اردبیل
شرکت همگام صنعت در راستای مسئولیت اجتماعی خود در حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه همواره تلاش نموده با ایفای نقش خود در حمایت از محرومان در بخش‌های مختلف اجتماعی یاری رسان این اقشار باشد
یکشنبه، 09 بهمن 1401 - 09:14